La 5ª Mostra d’Arquitectura Catalana del Maresme, ha proclamat “Projecte Seleccionat” a la Urbanització de la riera d’Arenys de Munt. Aquesta obra, realitzada per Calaf Constructora, ha permès la urbanització de la calçada i les voreres de la Rambla Eixample i la calçada de la Rambla Francesc Macià d’Arenys de Munt.

En el procés d’urbanització es va  vetllar per la preservació dels plataners, que són un símbol d’identitat del poble i es va procurar una secció que allunyés les aigües de les vores i les reconduís al centre del passeig, resolent així la problemàtica existent.

Un altre aspecte que es va tenir en compte és mantenir l’essència de la rambla, apostant per uns colors i tons de l’aglomerat en color sauló.

L’obra es va finalitzar a la tardor del 2015 i l’arquitecte encarregat va ser Xavier Llistosella.