Els nous accessos ferroviaris a la zona d’ampliaciaó del port de Barcelona han estat finalitzats.

El projecte ha consistit en la construcció dels nous accessos ferroviaris al Port de Barcelona, que absorbiran tot el tràfic ferroviari de la nova àrea d’expansió del port i de les àrees logístiques, qui generen la major part del tràfic que circula a traves del àrea del Delta del Llobregat.

El projecte dels nous accessos ferroviaris absorbirà més del 70% de la circulació ferroviària del Port de Barcelona, donat solució al que estava identificat com un coll d’ampolla del Corredor Mediterrani.

Aquesta obra va ser adjudicada a la UTE:  FCC, OHL, Guinovart, Contratas y Ventas i Calaf Constructora.