Constructora Calaf, en UTE amb l’empresa Àrids Romà, ha dut a terme les obres de l’escola CEIP Enxaneta de Valls, per al client Infraestructures.cat.

L’escola Enxaneta de Valls es va construir tot reformant l’antic Convent del Carme, fundat a Valls l’any 1320, que després de varies remodelacions i ampliacions, va tenir la funció de seu de diferents escoles des de l’any 1868. Donada l’antiguitat i l’estat de conservació, es va procedir a una rehabilitació intensiva i acurada de façanes i revestiments, destacant el seu claustre, l’escala principal i els passadissos de distribució. Com edificis annexes es van construir un edifici destinat a gimnàs i un altre destinat a cuina, juntament amb una pista exterior de 2000 m2.

El Diari de Tarragona, en la seva edició del passat 15 de setembre, informava sobre el retorn de l’escola a la seva seu original.

Descobreix més noticies i actualitat del sector al nostre blog, o visita la web per a més informació.